top of page

Welkom bij TrustUnie

TrustUnie is een non-profitorganisatie in de vorm van een stichting die zich aan de neutrale belangenbehartiging wijdt namens trustkantoren en professionals in de trustsector in Curaçao. Het bestuur van de stichting rouleert en wordt per toerbeurt gevormd door een trustkantoor. Opgericht als een steunpilaar voor de sector, biedt TrustUnie essentiële belangeloze ondersteuning, advies en vertegenwoordiging voor haar partners, onder meer andere trustkantoren, variërend van juridische expertise tot compliance-advies. Als eerste stap in dit proces verzamelt zij informatie op een neutrale wijze.

 

Door samen te werken met overheidsinstanties en internationale organisaties, zet TrustUnie zich in voor het bevorderen van de integriteit en professionaliteit van de trustsector in Curaçao.

 

Partners van TrustUnie profiteren van een netwerk van gelijkgestemde professionals, toegang tot gespecialiseerde trainingen en een platform voor invloedrijke dialoog over sector gerelateerde kwesties. TrustUnie staat symbool voor innovatie en voortdurende verbetering binnen de trustsector, waarbij het streven naar excellente service en ethische bedrijfsvoering centraal staat.

bottom of page