top of page

Inleiding

 

TrustUnie verstrekt op verzoek diepgaande analyses en inzichten op diverse gebieden die van cruciaal belang zijn voor trustkantoren, zoals financiën, anti-witwassen (AML), belastingen, en andere relevante onderwerpen. Onze onderzoeksmethode is gebaseerd op een neutrale benadering, waarbij wij objectief informatie en bronnen verzamelen en analyseren. Door ons te richten op onpartijdigheid en nauwkeurigheid, streven wij ernaar om betrouwbare en waardevolle informatie te bieden die trustkantoren helpt bij hun besluitvorming en strategieën.

Actuele dossiers

Voor meer informatie over de dossiers van TrustUnie kunt u contact opnemen met het secretariaat van TrustUnie.

FATF Richtlijnen voor Anti-Witwassen

Dit dossier richt zich op de internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF) voor het voorkomen van witwassen. Het bevat een gedetailleerde analyse van de aanbevolen procedures en controlemechanismen, en hoe trustkantoren deze kunnen integreren in hun bestaande systemen. Ook worden case studies en strategieën voor effectieve implementatie onderzocht.

OECD Common Reporting Standard (CRS) Naleving

Dit dossier behandelt de naleving van de Common Reporting Standard van de OECD, gericht op automatische uitwisseling van financiële accountinformatie. Het biedt een overzicht van de rapportageverplichtingen voor trustkantoren, inclusief richtlijnen voor het verzamelen en delen van klantgegevens met internationale belastingautoriteiten.

Due Diligence Eisen onder de EU Anti-Witwasrichtlijnen

Dit onderzoeksdossier focust op de due diligence vereisten van de Europese Anti-Witwasrichtlijnen en hun toepassing in de trustsector. Het biedt inzicht in de verplichte klantidentificatieprocessen, continue monitoring, en risicobeoordelingen die trustkantoren moeten uitvoeren.

US FATCA Compliance voor Trustkantoren

Dit dossier biedt een diepgaande analyse van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) van de Verenigde Staten en de implicaties ervan voor trustkantoren. Het omvat richtlijnen voor de identificatie van US-personen, rapportageverplichtingen en strategieën om aan de FATCA-vereisten te voldoen.

Basel III en de Impact op Trustkantoren

Dit dossier onderzoekt de Basel III-normen en hun impact op de kapitaalvereisten en risicobeheer van trustkantoren. Het biedt inzicht in hoe trustkantoren hun kapitaalstructuur en liquiditeitsmanagement kunnen aanpassen om aan deze internationale banknormen te voldoen.

Internationale Sancties en Embargo's

Dit dossier richt zich op de naleving van internationale sancties en embargo's. Het behandelt hoe trustkantoren hun klanten en transacties kunnen screenen tegen sanctielijsten en de juridische gevolgen van het niet-naleven van deze internationale verplichtingen.

MiFID II en Trustkantoren

Dit dossier analyseert de impact van de Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) op trustkantoren. Het bevat een overzicht van de eisen voor markttransparantie, klantbescherming en rapportage, en biedt richtlijnen voor compliance binnen de trustsector.

 

Internationale Standaarden voor Trust- en Estate Planning

Dit onderzoeksdossier focust op internationale standaarden en best practices in trust- en estate planning. Het biedt een overzicht van de juridische structuren, belastingplanning, en compliance-vereisten die relevant zijn voor trustkantoren die zich bezighouden met vermogensbeheer en nalatenschapsplanning.

bottom of page