top of page

Inleiding

Curaçao, als financieel centrum in het Caribisch gebied, wordt gekenmerkt door een complexe mix van lokale en internationale regelgeving gericht op onder meer belastingen, anti-witwassen van geld (AML) en maatregelen tegen het financieren van terrorisme (CFT). Inzicht in deze regels is cruciaal voor bedrijven en financiële instellingen die in deze regio opereren. 

 

Curaçao heeft een uniek belastingstelsel dat invloed heeft op zowel lokale als internationale ondernemingen. Het belastingstelsel is opgebouwd rondom inkomstenbelasting, omzetbelasting, en invoerrechten. Kennis van deze structuur is essentieel voor compliance. Curaçao is partij in diverse internationale belastingverdragen. Deze verdragen, gericht op het voorkomen van dubbele belasting en belastingontwijking, hebben directe implicaties voor internationaal opererende bedrijven.

 

De AML-wetgeving in Curaçao is ontworpen om witwaspraktijken tegen te gaan. Financiële instellingen zijn verplicht om verdachte transacties te melden bij de lokale autoriteiten. Als onderdeel van de internationale gemeenschap volgt Curaçao ook de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot AML. Deze internationale standaarden vormen de basis voor de lokale AML-wetgeving. Curaçao heeft specifieke wetten en regels om de financiering van terrorisme te voorkomen. Deze omvatten zowel monitoring als rapportageverplichtingen voor financiële transacties die verband kunnen houden met terroristische activiteiten.

 

Naast lokale wetgeving, is Curaçao betrokken bij diverse internationale initiatieven en verdragen die gericht zijn op het voorkomen van terrorismefinanciering. De naleving van deze internationale afspraken is cruciaal voor de integriteit van het financiële systeem van Curaçao.

 

Voor meer gedetailleerde informatie zie onze onderzoeksdossiers waarin TrustUnie op verzoek van partners informatie verzamelt over specifieke onderwerpen die voor de trustsector van Curaçao van belang zijn.

Voor meer gedetailleerde informatie zie onze onderzoeksdossiers waarin TrustUnie op verzoek van partners informatie verzamelt over specifieke onderwerpen die voor de trustsector van Curaçao van belang zijn.

bottom of page